Waterschappen

Euforie over 60 miljoen meer opbrengst, of is er sprake van oplichting ?

Wat er ook van zij, in de praktijk is duidelijk dat de waterschappen bij het opleggen van aanslagen de vork hanteren. Er zijn voorbeelden bekend dat kleine ondernemers standaard op hun werkadres worden aangeslagen voor 3 vervuilingeenheden. Dat kost de ondernemer dan 3 x 51 Euro dus 153 Euro.

Op het aanslagbiljet staat aan de achterzijde in licht grijze letters vermeld dat bezwaar kan worden ingediend binnen een bepaald aantal weken. Bezwaar kan worden ingesteld in het geval het waterverbruik in het afgelopen kalenderjaar niet meer dan 44 kubieke meter is geweest.

Echter, de afrekening van het Provinciaal Waterleiding Net betreft niet in alle gevallen een afrekening van 1 januari tot en met 31 december van betreffend kalenderjaar. Dit kan naar aanleiding van een bezwaarschrift voor het waterschap de lullige opmerking opleveren dat er geen sprake is geweest van een geldige jaarafrekening.

Maar u, beste vervuilingeenhedenbetaler geef niet op, ga door met het indienen van bezwaar. Een half uurtje werk kan mogelijk al een besparing opleveren van (153 Euro aanslag minus 51 Euro reëel te betalen, maakt) 102 Euro.

Ga naar bezwaarschriften.team en download het standaard bezwaarschrift tegen uw aanslag waterschapslasten.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.