Hebben we dan helemaal niets meer zelf te beslissen?

U kent de slogans Roken moet Mogen en Roken we komen er samen wel uit nog wel?

Vandaag werd bekend dat onze regering in een versneld tempo tot een volledig rookvrije generatie wil komen. Het blijkt uit het vandaag onderschepte conceptakkoord dat staatsecretaris Paul Blokhuis (VWS) met antirookclubs en gezondheidsorganisaties heeft afgesproken en dat in handen is van De Telegraaf. Waar is de vertegenwoordiging van de rokers. Dit is wel een conceptakkoord, wat vanuit de antirook hoek is voortgekomen.

Zo moet een pakje sigaretten over een paar jaar minstens een tientje gaan kosten.

Hoe? Wat wil Blokhuis?

  • De prijzen van een pakje sigaretten gaan volgend jaar al flink omhoog
  • Er komen veel plekken bij waar niet meer gerookt mag worden, zoals in de zorg, bij de overheid en in de horeca.
  • Ook op schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen wordt de sigaret taboe.
  • Het is Blokhuis’ intentie om uiteindelijk alle bedrijven rookvrij te krijgen. Dat betekent dat er een einde komt aan rookruimtes en aan plekken om buiten het bedrijf te roken.
  • Het rookverbod geldt voor alle rookwaren: sigaretten, e-sigaretten, shisha-pennen, waterpijpen, etc.
  • Over twee jaar moet de verpakking van sigaretten neutraal zijn.
  • Een jaar later mag er geen reclame meer worden gemaakt voor rookwaren en mogen die niet meer zichtbaar uitgestald worden.
  • Ook kunnen gemeenten een einde maken aan subsidies voor instellingen die zich niet genoeg inzetten om de werkomgeving rookvrij te maken.
  • In 2040 wil Blokhuis een ‘rookvrije generatie’, met kinderen die nog nooit zijn geconfronteerd met een sigaret, een e-sigaret, of andere rookwaar.

Tabaksindustrie buitenspel

Voor het conceptakkoord is volgens De Telegraaf niet gesproken met de tabaksindustrie. Die zegt in een reactie dat de maatregelen een vergaande inmenging zijn in het privéleven van volwassen mensen.

“Ook wij willen een rookvrije generatie. Roken is ongezond. Kinderen moeten niet roken. Dat vinden wij ook”, zegt Jan Hein Sträter van tabaksbrancheorganisatie VSK in de krant. “Maar nu worden blijkbaar ook e-sigaretten verboden, terwijl de Britse gezondheidsraad dit middel juist inzet om rokers te helpen om te stoppen.”

Buiten dit alles wordt er ook voorbijgegaan aan de generatie die met roken oud geworden is en straks in de zorg dus ook niet meer mogen roken en hun heil op straat moeten gaan zoeken. En zijn die prijsverhogingen, door middel van accijns, nodig om de dalende inkomsten van die accijnzen te compenseren, doordat er veel minder gerookt wordt?

Waarom niet het roken langzaam laten uitsterven, in plaats van het leven voor toch een behoorlijke groep verzieken door eerdergenoemde maatregelen?

Deze regering is een kei in het opleggen van hun wil, of dit nu breed gesteund wordt of slechts door een kleinere groep gedragen. Daarom bevelen wij u de site oprutte.nu ook aan.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.