ONTERECHTE TENDENS DOET AFBREUK AAN NIVO VAN ONDERWIJS

Waar ik mij mateloos aan irriteer is de bovenmatige kwalificatie van deelnemers in het onderwijs. VMBO-ers, deelnemers aan een ROC-opleiding en leerlingen van een middelbare beroepsopleiding (kortweg MBO) menen zichzelf niet als leerling te profileren maar direct te promoveren tot ‘student’.

Waarom moet elke leerling in het onderwijs op het zelfde nivo worden gesteld?

De ‘Mammoetwet’ van 1968, de wet op het voortgezet onderwijs, had mede ten doel om een bepaalde gradatie in het onderwijs aan te brengen. De algemene kweekschool en huishoudschool werden opgeheven. Mulo werd MAVO (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), HBS (hogere burgerschool) werd HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs), Gymnasium (met Grieks en Latijn) en Atheneum (zelfde als Gymnasium maar dan zonder de specifieke talen Grieks en Latijn) deden hun invoering. Er moest verschil in het onderwijs worden aangebracht naar de door docenten bij leerlingen toegekende capaciteiten.

Voor wat betreft de vervolgopleidingen in universitair- en hoger beroepsonderwijs werden de deelnemers aangemerkt als ‘studenten’, waarvoor ook bepaalde financiële regelingen kwamen.

Verschil in opleiding moet blijven en het is daarom een gruwel dat een ROC-er en MBO-er zich heden ten dage eveneens bedienen van de titel ‘student’. Nog erger is het dat vanaf het jaar 2020-2021 MBO-ers zich ook officieel ‘student’ mogen noemen. GroenLinks kamerlid Lisa Westerveld heeft zich daar mede voor sterk gemaakt.

Niet verwonderlijk maar wel zorgelijk is dat onder MBO-scholieren inmiddels een ruime voorkeur uitgaat naar GroenLinks als politieke voork(l)eur. De indoctrinatie van links in het onderwijs lijkt wederom vruchten af te werpen.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.