PROFIEL VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK

Wel eens naar het RTL5 programma ‘Voor de rechter’ gekeken? Zo nee, dan moet je dat een keertje doen. Het is namelijk een juiste weergave van de Nederlandse rechtspraak, zeker wat betreft het personeelsprofiel dat daar werkzaam is. Het is een programma waarin wordt bevestigd dat rechters enkel D66 kunnen aanhangen. Vonnissen die vleesch noch visch inhouden en een uiting zijn van een ongeremde drang waarbij zowel eiser als gedaagde elk gedeeltelijk gelijk krijgen, waar je als rechtszoekende of aangeklaagde niks mee opschiet. En dat systeem kost ons in het algemeen als belastingbetalers kapitalen en als betrokken partijen aan raadslieden, deurwaarders, griffie- en proceskosten nog meer.

En wie vormen de beroepsgroep van politie-, kantonrechter en officier van justitie? Je kan ze uittekenen, vrouwen tussen de 30 en 55 jaar, die slechts op parttime basis werkzaam willen zijn vanwege het opvangen van op latere leeftijd gekregen kinderen en het per se moeten volgen van hobby’s. En dan een salaris van omgerekend 80 ruggen per jaar (op full time basis) kunnen opstrijken, zonder verantwoording hoeven af te leggen voor je productiviteit en veelal door de maatschappij onbegrepen uitspraken? Nou, dan heb je het als voormalig student(e) in de rechtswetenschappen leep bekeken.

Dan de officieren van justitie. Weet je dat in de advocatuur daarover in het algemeen de regel geldt dat dit allemaal gefrustreerde juristen zijn die in de advocatuur niet verder konden komen/klimmen?

Overigens voor advocaten bij wie het vuur in diens praktijkuitvoering is gedoofd vormt een baantje als rechter (tot de mooie leeftijd van 70 jaar) een uitvlucht en aanvulling op het pensioen.

Enerzijds worden drempels opgeworpen naar de rechtspraak met hoge griffie- en deurwaarderskosten, om de excessieve tarieven van juristen maar buiten beschouwing te laten, anderzijds wordt binnen de (parttime) rechtspraak geklaagd over een te hoge werkdruk.

Nederland rechtstaat? Ammehoela!

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.