RAMADAN (ALS JE MAAR DAMMEN KAN)

Leuke woordspeling die nergens op slaat. Maar toch, die ramadan wordt allengs belangrijker alsof het een vinding is dat met name door leerkrachten moet worden verkondigd aan kindertjes in het basisonderwijs.

Het bestaat al eeuwen lang en in meerdere religies, maar dat wordt in de islamitische knuffelcultuur die kennelijk binnen het onderwijs moet heersen, buiten beschouwing gelaten. Simpel, ramadan is niets anders dan een vastentijd welke ook in het Joodse geloof met de Grote Verzoendag en in het christendom, de periode vanaf aswoensdag ter voorbereiding op het paasfeest als 40-dagentijd, wordt aangeduid.

Waarom zo eenzijdig ramadan benoemen? Ook de dagbladen maken zich schuldig aan eenzijdige berichtgeving door koning Willem Alexander prominent in het nieuws te brengen wanneer hij op een iftar (een maaltijd gedurende de ramadan) is uitgenodigd.

Waar is Willem Alexander als staatshoofd van hervormd christelijke huize met een foto op Aswoensdag of Goede Vrijdag aan de dis met Maxima en zijn dochters waarbij hij geen vlees eet ?
Deze christelijke normen en waarden blijken niet meer te tellen.

Wat met Kerst en Pasen wordt gevierd, daar hebben kinderen geen benul van en worden zij in het onderwijs niet bijgebracht, maar vraag de leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 wat het Suikerfeest inhoudt en ze weten feilloos het einde van de ramadan te antwoorden.

‘Leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade’ in het onderwijs.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.