WAT WILLEN DE VAKBONDEN NU EIGENLIJK ?

Stakingen bij het openbaar vervoer tegen verhoging van de pensioenleeftijd, heel Nederland heeft er dinsdag 28 mei mee te maken gekregen. De vakbonden eisen een betere pensioenregeling.

De verhoging van de pensioenleeftijd kan niet los worden gezien van de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd al zijn het twee aparte begrippen. De AOW betreft het basis(staats)pensioen en vormt de zogenaamde 1e pijler en pensioen via de werkgever vormt het aanvullend pensioen, de 2e pijler.

De vakbonden maken stampij over de verhoging van de pensioenleeftijd (2e pijler) en roepen op tot staking.

Waar waren de vakbonden in 2013 toen ze ‘langs de zijlijn’ klakkeloos akkoord gingen met de door de regering stapsgewijze invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd?

Al jarenlang hebben de vakbonden weinig of niets van zich laten horen. Het is niet vreemd dat leden hun lidmaatschap opzegden en dat er uit de nieuwe generatie arbeiders te weinig aanwas van leden voortkwam. De vakbonden hebben onvoldoende ingespeeld op de ontstane generatiekloven en gewijzigde arbeidsomstandigheden (flexwerkers, ZZP-ers) waarmee het solidariteitsgevoel onder de arbeiders is gedaald. Het is tegenwoordig ‘ieder voor zich en God (Jahweh of Allah) voor ons allen’.

De vakbonden hebben dus letterlijk de boot (bus, metro, trein of tram) al jaren terug gemist en komen nu te laat met hun eisen. Stakingen leveren geen oplossing, maar dragen eerder bij aan tegenstellingen binnen de maatschappij.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.