ZWICHTEN VOOR NON-INTEGRATIE EN DISCRIMINATIE

Het is van de ratten besnuffeld dat een Stichting als Woonpunt zich laat gijzelen, sterker nog Woonpunt wordt op zekere wijze bedreigd en afgeperst om woningen aan een bepaalde groep toe te wijzen. Deze afpersing en bedreiging vindt plaats door middel van bewezen (zie foto) criminele acties.

Woonpunt kan zelf niet meer bepalen aan wie zij die woningen kunnen verhuren. Nee, het is het uitschot dat bepaalt dat vrijgekomen woningen worden toegewezen aan Molukse kandidaten. De wijk moet Moluks worden gehouden. Culturele assimilatie met anderen mag niet plaatsvinden.

Ramen van de leegstaande rijtjeswoning werden ingegooid en beklad met de tekst: ‘Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers’.

Woonpunt is inmiddels gezwicht voor de terreur van de Molukkers en heeft de afspraak gemaakt dat ten aanzien van vrijgekomen woningen ‘de slaagkans voor Molukse woningzoekenden wordt vergroot’. Afwijzing voor een woning vindt niet meer plaats op basis van het niet voldoen aan criteria voor gezinssamenstelling, Molukkers krijgen voorrang.

Het ultieme bewijs dat Molukkers aldaar niet willen assimileren en zelf getto’s willen creëren.

Je zou de euvele moed moeten hebben om met het Molukse standpunt in bepaalde wijken van Amsterdam de sociale huurwoningen enkel toe te wijzen aan autochtone blanken. Dan word je meteen uitgemaakt als facist, racist, rechts-populist, noem het maar op. En waag niet daarbij dwangmiddelen te gebruiken als ingooien van ramen en aanbrengen van leuzen want je riskeert daarmee strafvervolging via het OM.

Nee, aan de Molukkers hebben we zulke fijne herinneringen, we kunnen het afdwingen van hun eisen maar beter in de kiem smoren door er mee akkoord te gaan. Wie weet welke trein komt stil te staan of welke school wordt belegerd.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.