Heeft ZZP-er zijn nog toekomst

Gisteren werd er overeenstemming bereikt over de pensioenen, althans op dit moment heeft het nog de status van principe akkoord, want de vakbonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun achterban en dat zelfde geldt ook voor de werkgevers organisatie. Komt hier van beide kanten groen licht dan dient het hobbeltje in de 1e kamer nog genomen te worden.

Wat heeft dit met de ZZP-er van doen.
Naast dat de pensioenen voor werknemers herzien worden en de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen en niet meer volgens het principe 1 jaar gemiddelde leeftijd ouder, dan ook de AOW-leeftijd met 1 jaar omhoog, dat wordt nu 8 maanden.

In het akkoord is er ook een afspraak gemaakt over pensioenen voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Het moet voor deze groep makkelijker worden om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Dit wordt echter geen verplichting.

Maar nu komt het: ZZP-ers zouden zich volgens de onderhandelaars wel verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En dat is nu juist een hele dure verzekering, die de ZZP-er op een of andere manier bij elkaar zal moeten sprokkelen! Dat wordt dan de doodsteek voor de ZZP-er, de bedragen welke voor deze verzekering gevraagd worden zijn niet op te brengen. Op dit moment leggen de meeste ZZP-ers een bedrag per maand apart om ziekte op te kunnen vangen en dat blijft op de bank staan, een verzekering kost minimaal 600 Euro per maand en staat niet op de bank maar gaat naar een verzekering.

Er zijn bij deze Arbeids Ongeschiktheidverzekeringen zoveel uitsluitingen (rug, nek, schouders, benen zijn uitgesloten) dat je er bijv. als kapper nooit aanspraak op kan maken en je dus verplicht geld moet afdragen aan verzekeringen. Je stort hiermee veel ZZP-ers in de ellende.

Hoe gaat de ZZP-er deze aderlating opvangen? Deze zal genoodzaakt zijn, de tarieven te verhogen, waarbij dus de concurrentie positie van die ZZP-er in het geding komt. De ZZP-er bokst namelijk continu op tegen de bedrijven met grote reclame budgetten, die ook de consument nog eens voor de gek kunnen houden met een mooie aanbieding, van bijv. eerste jaar gratis, of voor 1 Euro terwijl de ZZP-er dat nu al bijna niet kan. Als de consument zou opletten, komen ze er trouwens achter dat de ZZP-er op de lange termijn zelfs goedkoper is dan de grote jongens.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.