AANFLUITING

Thierry Baudet werd eerder dit jaar, nadat hij de slechte staat van ons defensieapparaat en de gebrekkige uitrusting van onze militairen in de Tweede kamer aan de orde stelde, bekritiseerd.
Ondanks dat de regering Rutte 3 het defensiebudget voor de komende 5 jaar met een half miljard Euro in totaal heeft verhoogd, komt de jaarlijkse bijdrage van Nederland aan de NAVO niet hoger dan 1,3 % van het bruto binnenlandse produkt.

Eerdere afspraken van de NAVO met haar partners eisen van de lidstaten een minimale bijdrage van 2 % van het bruto binnenlands produkt. Terwijl vanuit de regering telkens wordt benadrukt dat er sprake is van een Russische dreiging, valt dit niet te rijmen met de minimale bijdrage van Nederland aan haar defensie-inspanningen die zelfs onder het Europees gemiddelde liggen van alle lidstaten tezamen.

De naïviteit van de (opeenvolgende) Nederlandse regering(en) is hiermee aangetoond.
Gisteren is Minister Bijleveld van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer met het VIP-vliegtuig van defensie gestrand op de Azoren, waardoor een bezoek aan de Bovenwindse eilanden (Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius) en Curacao is afgeblazen. De afzegging van het bezoek vanwege een ernstig mankement aan het VIP-vliegtuig, een Gulfstream IV, kan niet anders worden betiteld als een regelrechte aanfluiting.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.