PARTIJ VOOR DE ARBEIDERS

Hans Timmermans heeft het bijzonder goed gedaan bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is een mirakel dat hij de PvdA met zetelwinst heeft opgekalefaterd in het Nederlands kiezerslandschap.

Schijn bedriegt. Wanneer gaat het tot die kiezers doordringen dat dezelfde Partij van de Arbeid, die Partij voor de Arbeiders zou moeten zijn, de hardwerkende arbeiders een loer draait.

Ten tijde van Joop den Uijl kwam de PvdA op voor de belangen van deze doelgroep. Op meerdere gebieden werd er naar gestreefd om het de arbeiders BETER te maken, meer te laten genieten van de welvaart. Looneisen, ondersteund door de vakbonden, betere werkomstandigheden en ondanks de oliecrisis in 1973 tijdens het kabinet Den Uijl, vond deze premier dat iedere arbeider recht had op het bezit van een auto.

Voor wat betreft de auto heeft premier Kok diens PvdA-achterban later verloochend met zijn ‘kwartje’ accijnstoeslag.

Nee, diezelfde PvdA is nu samen met GroenLinks voorstander van een forse CO2-heffing. De door de regering voorgestelde tax gaat hen niet ver genoeg. Terwijl ze weten dat dergelijke kostenverhogende maatregelen door de bedrijven eenvoudig worden doorbelast in tarieven naar de burgers, de arbeiders en voor de PvdA hun oorspronkelijke achterban.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.