HUISVUIL

Het is al een aantal jaren geleden dat ik door mijn toenmalige gemeente werd aangeschreven over de nieuwe afvalinzameling. Daarvoor moest ik uit twee verschillende type rolemmers kiezen voor zowel huisafval als GFT. Een kleine rekensom leerde mij dat zelfs bij het intekenen voor de kleine rolemmers de afvoer van huisafval en GFT de gemeente haar bedragen voor de afvoer daarvan fors had verhoogd.

Later ben ik verhuisd naar een grotere gemeente waar dezelfde scheiding was aangebracht, huisafval en GFT, en je met een pasje het afval kon dumpen in een container. Middels dat pasje was er in beginsel controle mogelijk of je wel voldoende scheiding aanbracht in de verschillende type huisvuil.
Desondanks werd door veel buren alle huisvuil in een type container gegooid. Zolang je maar geen oude enveloppen in je huisvuil gooit is de herkomst toch niet te traceren.

Onlangs zijn er weer nieuwe type vuilcontainers geplaatst waarvoor geen pasje meer nodig is. Kennelijk bleek de scheiding van huisvuil niet te controleren en werd er weinig medewerking aan gegeven door de buurtbewoners.

En als je dan ook nog hoort van iemand die bij de afvalverwerking werkt dat alles toch op een hoop wordt gegooid en in de verbrandingsoven verdwijnt, ja dan weet je genoeg.

De vervuiler betaalt toch.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.