‘PLAASMOORDE’

In april 1652 zette Jan van Riebeeck, destijds in dienst van de VOC, voet aan wal bij de Tafelbaai nabij wat nu Kaapstad heet. Doel was een verversingspost in te richten voor de schepen op hun route naar Indië. Nadien hebben zich eerst mondjesmaat, later in grotere getale, groepen uit de Republiek der Verenigde Nederlanden gevestigd. De afstammelingen van die mensen, Afrikaanders, hebben zich voornamelijk als boer weten te vestigen in dit geweldig mooie en vruchtbare land.

In de Kaapprovincie, mede door de komst van de Hugenoten, zijn daar wijngaarden gestart die tot de dag van vandaag wereldvermaardheid hebben gekregen vanwege de hoge kwaliteit. Met vrienden heb ik afgelopen weekend nog zo’n prachtige fles opengetrokken uit die streek, een Tokara Sauvignon Blanc. Hoewel geen kenner kan ik die de lezer aanraden en kwamen wij al pratende ineens op de positie van de blanke boeren in Zuid Afrika.

Op dit moment worden vele boeren bedreigd met landonteigening en wordt er geregeld ernstig geweld tegen hen uitgeoefend tot verkrachting en moord toe. ‘Plaasmoorde’ is de Afrikaanse term voor boerderij/hoeve- of erfmoorden die in toenemende mate worden geregistreerd in het zogenaamde vrijgevochten Zuid Afrika.

Het ANC, dat sinds 1994 onafgebroken de regering vormde is er in de afgelopen 25 jaar niet in geslaagd om de economie op een hoger peil te brengen, de meerderheid van de niet-blanke bevolking te voorzien van betere huisvesting en de jeugd van een betere scholing. Waar de macht aan de ANC is overgelaten blijft een grote groep jonge Zuid Afrikanen ontevreden met hun bestaan en wil dit afwentelen op de blanke Zuid-Afrikanen die het niet meer voor het zeggen heeft en lijdzaam moet toezien dat investeringen ontwikkeling en banen teniet gaat.

Zuid-Afrika kan niet zonder de economische structuur van de blanken. Met de macht die er is gaat een steeds radicaler politiek van ANC-president Cyril Ramaphosa daar dwars tegenin, waarbij de blanke boeren, die er al generaties lang wonen en Zuid Afrikaan zijn, worden onteigend zonder enige compensatie.

Mocht deze ANC-politiek slagen dan ligt een Zimbabwe-scenario in het verschiet.

Als gevolg van deze omgekeerde apartheidspolitiek is meer dan 75% van de blanke Zuid Afrikanen negatief over de toekomst en overwegen meer dan 40% van de blanke Zuid Afrikanen te emigreren naar Australië.

Geniet, zolang het nog kan, van de uitstekende Zuid Afrikaanse wijnen.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.