KLIMAATGEKTE

Net een paar warme dagen achter de rug, heerlijk overigens, wordt onmiddellijk de ‘klimaatverandering’ de schuld gegeven. Vanzelfsprekend gaat hierachter een grote klimaatlobby schuil.

Het is een lekker verdienmodel maar heeft niets te maken met goed voor de aarde zorgen. Zelfs auteurs vanuit de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) een richtlijn uit 1996 die uitgaat van een geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, geloven zelf niet in CO2 als de boosdoener van de temperatuurverhoging.

Critici van de klimaathoax hebben ontdekt dat er al jaren met temperatuurtabellen wordt geknoeid waardoor de marginale temperatuurstijging wordt vertaald in een rappe temperatuurstijging.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw hadden we de Club van Rome die het einde der tijden al voorspelde, we werden gek gemaakt met ontbossing door zure regen (horen we niets meer van), het gat in de ozonlaag en broeikaseffect.

Dat we internationaal afspraken maken om vervuiling e.d. terug te dringen en nadenken over alternatieve energiebronnen spreekt voor zich, maar waarom Nederland daarin voorloper zou moeten zijn is niet helemaal duidelijk. Des te onbegrijpelijker is het dat Nederland in snel tempo van het gas af moet, terwijl in Duitsland burgers met een premie van 750 Euro per huishouding worden gestimuleerd over te gaan op gas en zij daar gratis op het gasnet worden aangesloten. “Stook met gas, de schoonste onder de fossiele brandstoffen”, luidt de slogan aldaar.

Strevend naar één Europa maar ondertussen een totaal verschillend beleid voeren !

Nee, in Nederland pakken wij het anders aan. Gas wordt 10 Eurocent per kubieke meter duurder, terwijl elektriciteit goedkoper wordt. Volgens het kabinet gaan, omdat er ook een bijdrage wordt gevraagd van (opgelegd aan) het bedrijfsleven, de kosten voor de consument lager worden.

Vanzelfsprekend zijn het de lagere inkomens die het gelag gaan betalen. Bij die groepen ontbreekt het aan middelen om hun HR-ketel en gasfornuis te vervangen.

Het zal niet de eerste keer zijn dat dit kabinet een valse voorstelling van zaken geeft en een ‘foutje’ heeft gemaakt in haar berekening.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.