DIGITALE UITNODIGING

Naar aanleiding van het artikel ‘Leuker kunnen we het niet maken’ wat een prima weergave is van de rigide handelwijze van de Belastingdienst, wil ik bij deze ook wat kwijt.

Als ondernemer kreeg ik een paar jaar geleden van de belastingdienst nog een uitnodiging in een blauwe envelop gedateerd op de laatste dag van de maand of het kwartaal, voor het doen van aangifte Omzetbelasting, of BTW zo u wenst.

De maand is nog bij lange na niet voorbij, maar op 22 juni jongstleden presteert de Belastingdienst mij al op mijn zakelijk e-mailadres lastig te vallen met de uitnodiging: “Het is tijd om uw aangifte omzetbelasting over het 2e kwartaal 2019 in te dienen. Denkt u er aan dat uw aangifte omzetbelasting uiterlijk 31-07-2019 bij ons binnen moet zijn?”.

Wederom bewijs van de botte en onfatsoenlijke benadering van de Belastingdienst naar de belastingplichtige. Op 22 juni is het nog geen tijd om aangifte te doen en voor het doen van aangifte heeft de ondernemer een maand de gelegenheid.

Elke rechtgeaarde ondernemer kent zijn boekhoudkundige verplichtingen, doet aan maand- of kwartaalafsluitingen en rekent met de Belastingdienst af.

Wat is dan het doel van deze premature aanschrijving ?

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.