BELEID VAN INHOUDELIJKE TEGENSTELLINGEN

Als je de in het op Opinie-Over gepubliceerde artikel ‘Kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar’ vergelijkt met het gepubliceerde artikel ‘NIX 18’ dan is naar mijn mening de tegenstelling in het beleid van de regering aangetoond.

In het eerstgenoemde artikel wordt enerzijds uiteengezet dat adolescenten al op 16-jarige leeftijd geacht worden om op eigen keuze en kennis een mening te kunnen vormen voor het uitbrengen van een stem op een politieke partij. Anderzijds wordt in het NIX 18 artikel aangetoond dat diezelfde leeftijdsgroep (16-18 jaar) voor wat betreft roken en alcoholgebruik in overdreven mate moet worden beschermd omdat ze zelf niet in staat worden geacht een keuze te maken.

De jeugd wordt steeds vroeger ‘volwassen’, niet alleen fysiek maar ook psychisch door de invloed van internet en social media.

Laat het aan de jeugd zelf over. Wanneer kinderen niet door de ouders worden gecorrigeerd ga dan niet als overheid de opvoedingsplicht op je nemen. Het voor enkelingen instellen van drastische maatregelen en handhaving is een neurotisch beleid.

Ik weet nog goed dat mijn vader mij als 12-jarige opdracht gaf om voor hem een pakje shag te kopen bij de tabakzaak (er stond een schaaltje met drop op de toonbank) en een fles jenever bij de slijterij. Probleemloos kon ik de driekwart Judo shag met groene Rizla vloei en de vierkante fles Bokma van de winkelier meekrijgen. Werd ik daarmee roker en alcoholgebruiker ? Toen niet, maar later wel. Al ben ik met roken al weer 23 jaar geleden gestopt.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.