WEEKEINDJE WEG

Na een drukke periode even de ‘grens’ over om enkele dagen te ontspannen. Ontsnappen aan de totale gekte die Nederland heet, een land waar tegenwoordig elk redelijk debat wordt gesmoord en de ‘enige correcte mening’ er dagelijks via de linkse media, VARA/BNN, Pauw, DwDD etc. wordt ingeramd.

Klimaatdrammer, links-gekkies, noem maar op die dagelijks onze beeldbuis beheersen om HUN waarheid te verkondigen.

Heel fijn dat er nu eindelijk in ‘onze regering’ consensus is over de aanpak van klimaatverandering. Nederland wil voorloper worden bij die aanpak, terwijl in de omringende landen een geheel andere aanpak wordt voorgestaan.

Bij de totstandkoming van dat klimaatakkoord is opvallend te noemen dat de besluitvorming over hoe en in welke richting er moet worden gedacht slechts politici zijn gemoeid, die weinig tot geen verstand van zaken hebben, dan louter hun eigen politieke agenda. Van enige wetenschappelijke onderbouwing over de juistheid van die aanpak is geen enkele sprake.

Het kan niet anders dan dat vele huishoudens, willens en wetens, in verdere financiële ellende worden gestort, omdat de uitkomst van de falende politiek altijd bij de burger wordt gelegd. Ik voorzie dat de belastingen in de toekomst verder de pan uit zullen rijzen, de energiebelasting verder omhoog moet waardoor de rijen bij de voedselbanken in de naaste toekomst alleen maar langer worden.

Al mijmerend denk je dan wel eens aan de woorden van oud-commissaris Joop van Riessen die in 2007 over Geert Wilders letterlijk opmerkte “we mollen hem”. (Hij is hier overigens nimmer voor aangeklaagd of vervolgd).

Diezelfde neiging bekruipt mij ook bij al die politici/farizeeërs die achter dat klimaatakkoord staan, “we mollen ze”, maar het zou tot een enorm bloedbad leiden.

De oplossing blijkt echter veel simpeler en net over de grens verkrijgbaar.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.