JUSTITIE LIEGT NIET

Terwijl de politie niet of nauwelijks tijd heeft/maakt voor een aangifte van een burger ter zake van een strafbaar feit, zoals diefstal, beroving, inbraak, aanranding of vandalisme van allochtone jongeren in zwembaden, wordt in het proces tegen Geert Wilders uit een geheel ander vaatje getapt.

Maar liefst 6400 voorbedrukte aangiftes zijn er ingediend en veelal door mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. Die voorbedrukte aangifteformulieren werden in de moskee uitgedeeld.

Politie en OM hebben niemand bewogen om aangifte te doen stelt Advocaat-generaal G. Sta met droge ogen. Hoe verzin je het? Het werken met voorbedrukte formulieren was ´facilitering´, we hebben het doen van aangifte niet bevorderd, maar het aangiftetraject wel makkelijker gemaakt.

Wat een kul-redenering van deze magistraat, temeer daar de meeste aangevers de Nederlandse taal niet eens machtig zijn. Wat mij betreft valt dit onder het kopje ‘opruiing van overheidswege’.

De uitlatingen in het verleden van zowel Herman Bolhaar in zijn functie van Openbare aanklager van het OM als Ivo Opstelten, voormalig minister van Veiligheid en Justitie, hun herhaaldelijk en bewezen overleg in die periode, zulks in combinatie met het verstrekken van voorbedrukte aangiften kunnen niet anders dan wijzen op gerichte directieven, die na overleg tussen voornoemde lieden zijn opgesteld. Overigens laat desgevraagd het geheugen van Ivo Opstelten hem op cruciale vraagpunten in de steek.

Dat voornoemde Advocaat Generaal ook nog komt met een conclusie dat Wilders niet alleen juridische grenzen maar ook de grenzen van fatsoen en beleefdheid zou zijn overgegaan lijkt een punt, maar is zeker niet strafbaar. Naar mijn opvatting geldt dat ook voor de uitspraak: “Minder, minder, minder”. Slechts over smaak valt in deze te twisten.

Hoe lichtvaardig men binnen de regering en justitiële kringen denkt over Wilders (en zijn persoonlijke situatie) is inmiddels wel duidelijk en blijkt tevens uit de ‘toevalligerwijs’ op 2 juli 2019 bekend geworden uitspraak waarin de Rechtbank in Maastricht een verdachte vrijsprak van bedreiging van Geert Wilders, ondanks het feit dat die een bijl en meerdere stanleymessen bij zich had en zich dreigend had uitgelaten. De rechter vond het slechts een misplaatste grap van de verdachte.

Het voorgaande geeft een goed zicht op het evidente disfunctioneren van de rechterlijke macht en de absurditeit van de vervolging van Wilders voor de uitspraak “Minder, minder, minder.”.

Inmiddels wordt de heer Wilders al sinds 2004 onafgebroken beveiligd.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.