VVD VOLDOET AAN DE EISEN VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE

Er komt geen eind aan de opbouw van het palmares door VVD-ers als het gaat om criminele activiteiten. De VVD is verworden tot een criminele organisatie, anders gezegd een partij van de georganiseerde misdaad. Immers de VVD voldoet volledig aan de vier criteria volgens het artikel 140 Wetboek van Strafrecht:

  1. samenwerking van twee of meer personen (waarvan zonder twijfel sprake is).
  2. de samenwerking heeft plaats over een langere periode (klopt ook nu VVD-ers zich al decennia schuldig maken aan een dergelijke samenwerking).
  3. om ernstige misdaden te plegen (misdaden van ondermeer in omkoping/corruptie en pedofilie zijn inmiddels bewezen).
  4. met als doel macht en geldelijk gewin (de VVD wil onder Rutte maar al te graag aan de macht blijven en meerdere leden binnen deze club streven geldelijk gewin na).

De VVD heeft haar criminele tentakels in zowel het bestuurlijke apparaat alsook in de magistratuur. Corrupte wethouders (Jos van Reij), dubieuze figuren als VVD-voorzitter Henry Keijzer, oplichter Mark Rutte die stemmen heeft gekocht voor 1.000 Euro maar nog niet heeft betaald, evenals pedofiele officieren van justitie die een verbinding hebben met de VVD, zoals Joris Demmink (de hand boven het hoofd gehouden door studiemaatje Ivo Opstelten) en Vincent Leenders (die zich binnenkort voor de rechter kan verantwoorden).

Allemaal foute lieden die met hun vingers in de suikerpot van ondefinieerbare overheidssubsidies dan wel met hun vingers in kindermaat onderbroekjes hebben gezeten.

Als je tegen de lucht van de VVD-beerput opgewassen bent, ga dan naar https://www.elsloo.info/nieuws/politiek/2550-lijst-vvd-ers-in-opspraak

 

 

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.