OVER INTEGRATIE GESPROKEN

Gisteren in het nieuws dat vrouwen van Turkse mannen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen een inburgeringscursus dienen te volgen. Al meer dan 10 jaar wordt over dergelijke inburgeringsplicht gesproken en dat is tot nu toe door de rechter tegen gehouden in meerdere rechterlijke uitspraken. Immers, de EU heeft een verdrag met Turkije waardoor het niet verplicht kan worden gesteld aan oorspronkelijke onderdanen van dat land.

Nu ligt er een voorstel om Turkse vrouwen te faciliteren waardoor zij beter kennis kunnen maken met de Nederlandse cultuur en daardoor de afstand minder wordt.

Bizar dat voor dit soort activiteiten en voor mensen die van buitenaf komen telkens weer een potje te vinden is en zodoende geld vrijkomt voor dit soort activiteiten.

Hoe schrijnend is hiermee de tegenstelling het dat vele jeugdigen zoeken naar een betaalbare huurwoning en dat niet krijgen, omdat vluchtelingen en migranten voorgaan bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Al eerder was in het nieuws dat migranten die 600 lesuren hebben gevolgd en 4 keer zijn gezakt voor hun examen daar verder een ontheffing van krijgen, omdat zij zich daarmee al genoeg hebben ingespannen. Klaarblijkelijk heeft ‘onze overheid’ hiermee kennelijk de handdoek in de ring gegooid met de vaststelling dat voor die migranten de drempel kennelijk te hoog ligt.

Hoe is het te verklaren dat onze overheid het doet voorkomen dat onder die migranten allemaal tandartsen, doctoren en andere gestuurde mensen zitten, terwijl het merendeel zelfs niet kan of wil slagen voor een inburgeringscursus.

Gisteravond heeft Algerije zich geplaatst voor de halve finale van de Africa Cup omdat zij tegen Ivoorkust had ‘gewonnen’ na strafschoppen.

Voor vele Algerijnen in Frankrijk was dat aanleiding voor een feestje en dat niet alleen. Er werd ook flink uitgepakt in het hart van Parijs waar auto’s en winkels werden vernield en geplunderd.

Het is duidelijk hoe het staat met de inburgering van migranten in Europa.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.