RAAD VAN STATE TORPEDEERT REGERINGSBESLUIT

De verbreding van de ringweg bij Utrecht, afspraak in het regeerakkoord van Rutte-III, gaat (voorlopig) niet door.

Enkele maanden geleden is door de Raad van State beslist (29 mei 2019) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), een programma opgesteld door samenwerking tussen Rijk, provincies en ondernemers tegen overbelasting van stikstof, niet mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die EXTRA stikstofuitstoot veroorzaken.

Met een beroep op haar eigen uitspraak, noem het maar een truc, heeft de Raad van State een besluit van de regering om de snelwegen A27 en A12 rondom Utrecht te verbreden daarmee afgeschoten. Het argument dat er door verbreding van die wegen een hogere stikstofdioxide emissie zal plaatsvinden is een fop-argument.

Allereerst is de stikstof-emissie een nieuw element in de milieu-discussie. Daarnaast voldoet Nederland al jaren aan de Europese emissie-norm ondanks de toenemende file-druk. Een verbreding van voornoemde tracés zou juist de stikstof-emissie verlagen, omdat files voor meer uitlaatgassen zorgen. Uit onderzoek door TNO is komen vast te staan dat met name door het ‘stop-and-go’ rijden er aanzienlijk meer fijnstof en stikstofoxide wordt geproduceerd dan als het verkeer rustig kan doorstromen.

Het lijkt er op dat de Raad van State ‘net op tijd’ de beslissing omtrent het PAS heeft genomen om genoemde regeringsafspraak in de wielen te rijden.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.