PLAATSVERVANGEND VOORZITTER NBA KAN NIET REKENEN

Opinie-Over heeft in het verleden een uitgebreid artikel gepubliceerd over het functioneren van mevrouw mr. E.L. Zetteler, advocate/partner van Wijn & Stael advocaten, in haar hoedanigheid van curator in een faillissement. Het is een artikel dat een opinie weergeeft aan de hand van een vernietigend feitenrelaas uit de verslagen van deze curator en waaruit duidelijk is dat mevrouw Zetteler als curator er de kantjes vanaf heeft gelopen.

Als lezer van dit artikel schetst het mijn verbazing dat diezelfde mevrouw Zetteler bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie is.

Een klachtencommissie die tot taak heeft om klachten tegen het functioneren van de accountant-administratieconsulent (AA) en registeraccountant (RA) in behandeling te nemen. De klachtbehandeling is erop gericht partijen tot een handjeklap te brengen. Wanneer dat niet lukt dan komt de klachtencommissie met een beoordeling van de klacht.

Dus mevrouw Zetteler kan als plaatsvervangend voorzitter wel de maat nemen van accountants, terwijl zij zelf niet kan rekenen. Ik vraag mij af op welke wijze zij zich bij de NBA naar binnen heeft kunnen werken, of wie haar heeft voorgedragen.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.