CONSTATERING ADVOCAAT SANDER JANSSEN IS NIET NIEUW

Advocaat Sander Janssen, die namens Willem Holleeder het hoger beroep heeft ingesteld, uit zijn zorgen over de door hem betitelde ‘hedendaagse ontwikkelingen’ in de rechtspraak, waarbij rechters naar hun eigen oordeel toe redeneren.

Dat is echter geen hedendaagse ontwikkeling, het is een proces dat al ruim een decennium gaande is.
Rechters doen niet meer aan ‘waarheidsvinding’. De rechter heeft al in een vroeg stadium een standpunt over de zaak en gaat in het vonnis naar dat standpunt toe redeneren. Niet alleen in strafzaken maar ook in civiele zaken is dat het geval. Zittingen in de rechtszaal, getuigenverhoren, pleidooien, het maakt niet uit, het is op een verhoginkje in zwarte toga’s met witte befjes interessant doen voor de bühne en belerend doen tegenover de partijen, de rechter weet al nadat de stukken zijn doorgelezen het oordeel dat geveld moet worden. De griffier krijgt de opdracht om een vonnis in elkaar te flansen met de doelredenering, waar de rechter zijn handtekening onder kan zetten.

Rechters luisteren niet naar argumenten van de verdediging en kijken niet naar ontlastend bewijs. Rechters gaan uit van informatie (lees hier niet: bewijs) dat hen wordt aangereikt door het Openbaar Ministerie in de onmetelijke drang om te scoren. Het doel van rechters is er op gericht om tot veroordelingen te komen, ook een wijze van ‘scoren’, waarbij de strafmaat vervolgens wel wordt bekort om de maatschappij niet al te zeer financieel te belasten.

Met het tot veroordelingen komen trachten de rechters enerzijds de toenemende bezuinigingspolitiek van de regering ten aanzien van de rechtspraak een halt toe te roepen, anderzijds is het gedrag van de rechters te wijten aan gemakzucht en onvoldoende kennis van de materie waarover zij dienen te oordelen.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.