SCHOFTENTUIG

Wim de Bie, schrijver, caberetier en zanger, de oudere generatie kent hem nog goed van zijn programma’s Hadimassa (Vara) en Van Kooten en de Bie destijds uitgezonden door de VPRO.

Aan de titel van zijn boek ‘schoftentuig’ moest ik denken toen ik hoorde dat, ondanks bewijs dat het Wilders-proces op allerlei wijzen is voorgekookt, toch weer doorgang zal vinden.

De Bie schreef onder andere in zijn boek over het geheime leven van (de fictieve) Walter de Rochebrune, hetwelk nog niet aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Op satirisch wijze wordt een weg gebaand door het momentane bestaan door zogenaamde onthullingen uit het nog niet eerder gepubliceerde geheime leven van Walter de Rochebrune.

‘Vormen de zigeuners, de zwervers, de zonderlingen en de zombies een maatschappelijk gevaar? Gespuis? Uitschot? Ik zeg u: de regelaars, de bedisselaars, de computergestuurde ambtenaren, de ordelievende burgemeesters, de meedogenloze staatssecretarissen… dat is het ware schoftentuig!’

(Aldus De Bie in ‘Schoftentuig’)

Het Wilders-proces gaat dus onverminderd door ondanks overstelpend bewijs dat politiek, openbaar ministerie en ambtenarenapparaat dit hele proces hebben voorgekookt om Wilders als politieke en onwelgevallige tegenstander ‘kalt te stellen’.

Er is zelfs in deze fase nog meer bewijs beschikbaar, maar ondanks meerdere verzoeken is dit nog niet allemaal vrijgegeven. Afgezien daarvan zijn de vrijgegeven stukken ook nog voor een belangrijk deel zwart gelakt.

Voormalig minister Ivo Opstelten (VVD) heeft een ‘slecht geheugen’ over zijn contacten met het openbaar ministerie in deze affaire en wordt thans gedekt door zijn opvolger Ferd Grapperhaus.

De beslissing om het proces nu al door te laten gaan, terwijl er nog méér bewijs ‘onder de pet’ is en het hof geen aanleiding daarin ziet om de behandeling van deze zaak voorlopig te schorsen dan wel ‘niet ontvankelijk’ te verklaren, geeft tevens een goed zicht op de ‘onafhankelijkheid’ van de rechters in deze.

Ministers, ambtenaren, OM, rechters.

Schoftentuig?

Wie de schoen past trekke hem aan.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.