D66 GAAT VERDER MET HET VERKWANSELEN VAN NEDERLANDS BEDRIJFSLEVEN EN PUBLIEKE SECTOR

Deze ochtend las ik op NRC.nl dat D66 zich gaan hard maken voor een quotum voor meer vrouwen in topfuncties.

Ze gaan zich hard maken voor een zogenaamd afdwingbaar quotum van vrouwen in topfuncties, zowel voor het bedrijfsleven als voor de publieke sector.

Dit houdt dus in dat bijvoorbeeld zoals nu er 10 mannen op een topfunctie zitten tegen 1 vrouw.

Waarom is dit op dit moment zo?

  • Blijkbaar scoren de mannen beter tijdens de sollicitatie procedures
  • Blijkbaar zijn er minder risico’s op uitval bij mannen dan vrouwen
  • Blijkbaar zijn er meer hoog opgeleide mannen dan vrouwen
  • Blijkbaar doen de mannen het beter in topfuncties dan vrouwen (levend voorbeeld zijn de vrouwelijke ministers in het huidige kabinet, die stuk voor stuk niet daadkrachtig handelen.
  • Blijkbaar werkt 60% van de vrouwen partime tegen 20% van de mannen.

D66 zelf is een voorbeeld van een niet krachtig, met alle winden meewaaiende partij, Voor Referendum, en amper 1 jaar later Voor afschaffen Referendum. Hoe zou dat komen?
Als we kijken naar het bestuur van D66 dan zien we daar 4 mannen en 4 vrouwen. Bij mij is dat 8, terwijl D66 zegt 9 bestuursleden te hebben. Dus tellen kunnen ze ook al niet.

Overheid, bemoei je niet met iets wat van nature zich zelf al eeuwen regelt. De vrouwen die iets in hun mars hebben, komen altijd op topfuncties terecht, En als er tijdens sollicitatie procedures blijkt dat er weloverwogen voor een man gekozen wordt, dan is dat zo.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.