VERANDER DE PARTICIPATIEWET !

Wie door ziekte of een beperking niet volledig kan werken mag niet aan de kant komen te staan. Wie werkt, moet dus niet onder het bijstandsregime of enig ander uitkeringsregime komen te vallen. Het kabinet Rutte-III zorgt daar wel voor met de Participatiewet en de Wajong. Ze houdt mensen gevangen in een uitkering waardoor ze nooit het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In het regime van Participatiewet zijn zij bovendien slachtoffer van de willekeur per gemeente. Dit leidt tot ongelijkheid en afhankelijkheid.

Daarom roepen wij u op: pas de regels aan en zorg ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving conform het Verdrag van de Verenigde Naties voor mensen met een Handicap.

Wij vragen u zorg te dragen voor een toekomstbestendige inkomensregeling die vorm en inhoud geeft aan de uitgangspunten van dit verdrag. Dit kan bijvoorbeeld door de invoering van een zogenoemde inclusietoeslag, zodat mensen met een ziekte of een functiebeperking het volwaardige minimumloon ontvangen.

Verander de participatiewet, geef ons zelfstandigheid!

Teken hier de petitie

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.