KLASSENJUSTITIE ?

Bruno Oey, het zoontje van Femke Halsema wordt niet vervolgd voor verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie is evenmin van mening dat sprake is van braak of inbraak in de woonboot, terwijl vast staat dat hij zich op/in die woonboot heeft begeven.

De kwestie wordt door het OM doorverwezen naar bureau HALT. Als Bruno volgens het OM niets strafbaars (geen verboden wapenbezit, geen braak of inbraak) heeft gepleegd, waarom dan doorverwijzen naar bureau HALT ?

Of heeft het OM ingezien dat het Femke en Robert danig heeft ontbroken aan opvoedend gezag en dat Brunootje via bureau HALT een opvoedkundig traject moet volgen.

Zowel Bruno, Femke als Robert moeten zich realiseren dat ondanks het feit dat Bruno met deze beslissing van het OM (nog) geen strafblad heeft gekregen, zijn toekomst gezekerd is. Bruno voldoet als jonkie al geheel aan het vanuit de geschiedenis door GroenLinks opgebouwde profiel.

Tegen het niet vervolgen door het OM kan door belanghebbenden bezwaar worden ingesteld middels een artikel 12 Strafvordering procedure. Bewoners van de gemeente Amsterdam kunnen wellicht als belanghebbenden worden aangemerkt, aangezien zij geen genoegen nemen met klassenjustitie (want zoontje van de burgemeester en faalmoeder) en niet een crimineel ‘in de dop’ willen laten wegkomen met een opgestoken vingertje.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.