HEBBEN DE ZORGVERZEKERAARS HET VOOR HET ZEGGEN IN NEDERLAND ?

Ik denk dat we deze vraag met een volmondig Ja moeten beantwoorden.

Waarom?

Een van de grootste Zorgverzekeraars VGZ) heeft in zijn wijsheid besloten dat het bloedprikken, niet meer om de hoek moet gebeuren, maar bij de twee grotere ziekenhuizen in de Regio.

De huisartsen van West-Brabant luiden nu de noodklok, want zij werken al sinds jaar en dag samen met de organisatie Star-SHL, welke een fijnmazig net werk heeft van prikposten in West-Brabant en waar tweeduizend huisartsen mee samenwerken. Buiten dat gebruiken ze het testmateriaal van deze organisatie en zijn de ICT systemen op elkaar aangepast.

Het VGZ stelt dat door die fijnmazigheid de kosten te hoog zijn, en daarop dus bespaard moet worden door twee ziekenhuizen in West-Brabant hiervoor te contracteren. Dat betekent voor de patiënt dat ze om even bloed te laten prikken tegen de volgende problemen zullen gaan aanlopen:

  • Langere reistijd
  • Op de prikpost, langere wachttijden, want daar wordt het omdat een hele regio bediend moet worden veel drukker
  • Computersystemen die niet op elkaar zijn afgestemd, dus uitslagen, worden niet automatisch in systemen verwerkt en zal dus door de huisarts handmatig gedaan moeten worden.

Het VGZ denkt blijkbaar alleen aan hun eigen portemonnee, maar dat het ons als patiënt veel meer tijd en geld gaat kosten, denk hierbij aan reiskosten, derving van inkomsten etc, maakt hen niet uit.

Het maakt blijkbaar ook niet uit dat of de huisartsen of de ziekenhuizen moeten investeren in computersystemen, die wel op elkaar afgestemd zijn. Ook maak het niet uit dat door deze zogenaamde bezuiniging Star-SHL gedwongen zal worden personeel te ontslaan, omdat VGZ daar over beslist, want die heeft het blijkbaar voor het zeggen!

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.