DE BUSINESS VAN ‘DUURZAME ENERGIE’

Pretendeer je als producent van energie ‘duurzaam’ te zijn, zonder discussie of onderzoek zullen de miljoenen Euro’s aan subsidie je tegemoet komen.

Wil je een windmolen bouwen, kosten minimaal 2 miljoen Euro, de overheid staat direct paraat om je met subsidie te helpen, het is immers ‘duurzame’ energie.

Wil je ‘biomassa’ (ook zo’n geliefd woord) verstoken voor opwekking van energie, de miljarden Euro’s subsidie zijn je voor de komende jaren verzekerd, want fossiele brandstoffen moeten per sé in de ban.

Duitsland heeft juist het beleid ingezet om de komende jaren het gebruik van olie om te zetten in aardgas, beide fossiele brandstoffen, maar gas heeft een aanzienlijk mindere CO2 uitstoot.

Door de bevingen in Groningen is aardgas niet langer de leverancier van energie in Nederland. We worden gedwongen massaal over te stappen op elektriciteit. Hoe wordt die elektriciteit opgewekt? Je kan het land volplempen met zonneweiden en overal windmolens plaatsen, zelfs in zee, maar de opbrengst daarvan is marginaal en de kosten overstijgen de economische opbrengst.

Het woord ‘duurzaam’ regeert de waanzin van de dag.

Terug naar de biomassa als brandstof. Feitelijk komt het er op neer dat deze wijze van energieopwekking gelijk staat aan de jarenlange methode in Duitsland met het gebruik van bruinkool. Een hoop rotzooi en een rendement aan energie van nul komma nul.

11,4 miljard is door de regering al gereserveerd voor de biomassa-energie om zogenaamde ‘klimaatdoelen’ te bereiken, terwijl niet meer kan worden volgehouden dat biomassa (zoals bruinkool) een ‘duurzame energiebron’ is.

Zonder een gedegen onderzoek, waarbij niet alleen is gekeken naar de wens van ‘duurzaamheid’ maar ook naar uitwerking voor het milieu, heeft de overheid al contracten gesloten met de machtige energiemaffia als RWE die voor de ombouw van energiecentrales al 2,7 miljard Euro subsidie is toegezegd.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.