KRIKKE STAP OP !

Van Pauline Krikke (VVD) blijkt eens temeer dat zij haar taak als burgemeester van Den Haag niet aan kan/kon. Waar zij zich als burgermoeder boven de partijen dient te verheffen, blijkt zij bij de partijen een en al ergernis op te wekken.

Het is een raadsel (of juist niet) dat een dergelijk persoon ooit tot burgemeester van een van de grote steden als Den Haag is benoemd.

In de wetenschap dat zij heeft gefaald bij de Nieuwjaarsvuren in Den Haag 2019, legt zij eenvoudig de schuld bij de bouwers en gaat zij er volledig aan voorbij dat zij als burgermoeder verantwoordelijk was voor openbare orde en veiligheid. In haar functie wist zij er van dat de vuurtorens te hoog waren en had zijn op moeten treden. Dit heeft zij nagelaten. Zij had de middelen om de schade te voorkomen en heeft daarin geen actie genomen om escalatie met de bouwers te vermijden.
Door dit falend beleid hebben vele bewoners van Den Haag schade geleden. Schade die wellicht wordt vergoed, maar wordt betaald uit de gemeentekas, kortom de burgers draaien zelf op voor de door Krikke veroorzaakte schade.

Krikke was voorheen burgemeester van Arnhem en niet geliefd. Ze kan niet tegen kritiek, mist visie op elk gebied en blijkt geen band te kunnen opbouwen met personeel. Met haar profiel als burgemeester is het een onderzoek waard waarom zij ooit als burgemeester van Den Haag is benoemd.

Het wordt tijd dat Pauline Krikke aan zelfreflectie doet en in het belang van de burgers van Den Haag terugtreedt als burgemeester.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.