ROOFTOCHT VAN RUTTE GAAT MAAR DOOR

Niet alleen de burgers zijn door Rutte I, II en III de afgelopen negen jaren continue geconfronteerd met lastenverhogingen, waardoor het besteedbaar inkomen onder druk is gekomen. Het zijn ook de woningcorporaties die ten prooi zijn gevallen aan Rutte.

Sinds 2013 geldt de verhuurderheffing, die de financiële ruimte bij de corporaties afroomt. De corporaties hebben daardoor minder geld te besteden aan het doel waarvoor zij indertijd zijn opgericht namelijk het bouwen en beheren van voor de burgers betaalbare (sociale huur)woningen.

Tegen de 1,7 miljard Euro die de woningcorporaties de afgelopen weken hebben moeten afstaan aan de roofbende van Rutte, maken zij terecht bezwaar.

Overigens die verhuurderheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde waarvan de hoogte wordt bepaald door de gemeenten. Door de WOZ-waarde verder op te voeren in de oververhitte woningmarkt, krijgen zowel gemeenten als overheid meer inkomsten en raken we steeds verder af van een oplossing.

De oplossing is simpel. Er moeten meer (sociale huur)woningen komen. Woningcorporaties moeten juist meer financiële ruimte krijgen om dit te bewerkstelligen en niet financieel worden beknot.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.