OPEN BRIEF AAN MENEER BAUDET VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE

Geachte heer Baudet, geacht bestuur van Forum voor Democratie,

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat ik mijn lidmaatschap op uw politieke partij hierbij per direct opzeg. Ik geef u in het vervolg van dit schrijven daarvoor redenen, dit mede om u in de gelegenheid te stellen een vorm van zelfreflectie toe te passen.

Ik ben lid geworden van uw politieke partij vanwege het frisse en nieuwe geluid, de open visie en de afkeer tegen de vastgeroeste en gevestigde politieke meesmuilende orde in Den Haag van waaruit al decennia lang mede een corrupte en ondemocratische baantjescarrousel gaande is.

Ik ben aanwezig geweest bij een bijeenkomst in Zaandam en was enthousiast over de wijze waarop u meneer Baudet, alsmede de heer Hiddema, mevrouw Nanninga en de heer  Eppink hun woord hebben gedaan. Staande ovatie, maar dat was vóór de corona-crisis.

Waar u zich (en dat sprak mij aan) tegen de kartelpolitiek uitsprak, heeft u zich bij het ontstaan van de corona-crisis in de val laten lokken door diezelfde kartelpolitici Rutte en consorten in de kaart te spelen. Dit met een aanval op het kabinet in te zetten dat deze te weinig maatregelen nam tegen de corona dreiging. Ik was daarover verbaasd omdat er toen nog te weinig geverifieerde informatie over corona bestond.

Ik erken het is achteraf praten, maar door geen reserve in te bouwen bent u met uw aanval op het kabinet de fout in gegaan. U heeft in de coronahype het verkeerde standpunt ingenomen.

Tijdens een of meer van uw bijeenkomsten heeft u gebruik gemaakt van de diensten van Robert Jensen. Deze onderzoeksjournalist, die zich op feiten baseert, heeft zich vanaf het begin van de vermeende coronacrisis gereserveerd opgesteld over de ‘verschrikkelijke coronapandemie’ welke door de overheid (met belastinggeld) gesponsorde media wordt gepromoot. Inmiddels is duidelijk dat het standpunt van Robert Jensen de enig juiste is.

Meneer Baudet, u heeft de plank volledig misgeslagen. U had bij de eerste lockdown aandacht moeten trekken dat de cijfers niet klopten en dat er een andere agenda door Rutte en consorten wordt uitgerold gericht op een nieuwe wereldorde, waarbij Nederland als natie geen enkele rol meer speelt.

Anderzijds meneer Baudet, heeft u op 23 september jongstleden wel aan Rutte de juiste vraag gesteld over het mortaliteitscijfer van corona. Corona (Covid 19) blijkt geen pandemie te zijn. Maar het valt mij tegen van u dat u voor ‘open doel’ niets heeft gedaan met het gestuntelde antwoord van Rutte. U had via de (social) media alle beroepsgroepen, welke de dupe zijn en worden met de drastische coronamaatregelen, moeten oproepen tot protest c.q. revolte. Pas dan had u zich als niet-kartelpartij kunnen profileren en stemmen kunnen winnen.

Ik verneem ook te weinig van u over de miljarden euro’s die over de grens aan zogenaamd zielige Zuid-Europese landen worden geplempt, dat de immigratiegrens voor gelukszoekers wagenwijd open blijft staan, terwijl in Nederland de acute medische zorg voor ouderen wordt uitgekleed, de medische reguliere zorg in de knel komt (waardoor Rutte en De Jong zich schuldig maken aan genocide op de eigen bevolking) en de armoede onder de bevolking toeneemt (zie het toenemend beroep op de voedselbanken).

Bovendien komt u niet expliciet op voor de door het linkse onderwijs geïndoctrineerde en verdoofde jeugd die zware tijden tegemoet gaat. Aan hen wordt alle sociale vreugde van samenzijn, sporten, studeren en zelfstandig wonen ontnomen en de rekening van alle miljarden Euro’s verkwisting van Rutte c.s. op het gebied van ‘klimaat’ en ‘stikstofbeleid’ komt de komende jaren op hun bordje.

De jongeren die zich door de linkse onderwijsindoctrinatie daarvan nog geen bewustzijn hebben en zichzelf met deelname aan demonstraties voor een beter milieu vastleggen, zijn/worden de werkslaven van de zogenaamde ‘groene overheidsideologieën’.

Meneer Baudet, ik heb de leeftijd van 60+ en heb geen enkele ambitie meer om bij te dragen aan een dergelijk verdorven maatschappij. Uw partij, leuk begonnen met een helder standpunt dat mij aanstond, is een grote teleurstelling, reden waarom ik het lidmaatschap beëindig.

Wat ik ga stemmen in maart 2021 ? Ik zal het u zeggen; ik ga niet stemmen omdat het geen zin meer heeft.

Nederland is geen democratie meer, het is verworden tot een politiestaat met regels en boetes en NSB-ers die zich als handhavers machtig voelen. Nederland wordt regentesk geregeerd door Brussel en er spelen sinistere krachten onder het motto van ‘een nieuwe wereldorde’ waaraan Rutte graag nog 4 jaren wil toevoegen.

Met vriendelijke groet,

M

1 Reactie op “ OPEN BRIEF AAN MENEER BAUDET VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE ”


  • Totale waanzin om niet te gaan stemmen, kijk dan naar ongehoord Nederland (Arnold Karskens) en wordt lid voor € 5.72 per jaar en u draagt dan toch wat bij om de rechtse kant de kans te geven voor zendtijd.

Geef een reactie

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Deze gegevens worden NIET gepubliceerd.