Huisregels

Huisregels Opinie-Over.nl

Een ieder kan bij Opinie-Over.nl (linken naar) opinies plaatsen. De auteur van de (gelinkte) opinie is volledig verantwoordelijk voor de inhoud. De publicist dient zich aan te melden bij opinie over.nl (aanmelden is gratis).

Het plaatsen van een Opinie op deze website is gratis. Deze opinie blijft dan 3 maanden op deze site staan. U krijgt tegen het einde van de 3 maanden de kans om de periode te verlengen, dit kost dan € 5,–
Voordat de gratis opinie voor plaatsing in aanmerking komt, wordt deze door Opinie-Over.nl gecontroleerd op de naleving van onderstaande huisregels. Bij niet voldoen ontvangt u van ons een mail, met daarin de mogelijkheid, tegen betaling van € 5,– de tekst door ons dusdanig te laten aanpassen, zodat hij wel aan de huisregels voldoet.

  1. Opniniepublicaties dan wel linken naar websites waarbij teksten worden gebezigd welke in strijd zijn met de wet, worden niet gepubliceerd. Zo is discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, derhalve niet toegestaan.
  2. Opniniepublicaties dan wel linken naar websites waarbij fatsoensregels worden overtreden (zoals belediging, verwensing, bedreiging, vergelijking met bepaalde (groepen van) personen, oproep tot actie, vloeken, scheld- en schuttingwoorden), worden niet geplaatst.
  3. Opinie-Over.nl is gerechtigd bij overtreding van regel 1 en/of 2 naast de weigering tot publicatie van de vraag tevens voor te leggen aan een opsporingsambtenaar.
  4. Op de opiniesite dan wel gelinkte opiniesite dient het auteursrecht van derden te worden gerespecteerd.
  5. Opinies ter publicatie ingezonden door personen onder fictieve naam, worden niet geplaatst.
  6. Opinies ter publicatie ingezonden met commerciële teksten worden geplaatst.
  7. De plaatsing van een (al dan niet gelinkte) opiniesite welke het technisch functioneren van de website Opinie-Over.nl kan hinderen, wordt geweigerd.
  8. Opiniepublicaties of linken naar opiniesites met kretologieën zonder inhoud worden niet geplaatst.
  9. Alleen opinies in de Nederlandse taal, of linken naar in het Nederlands geschreven opiniesites worden gepubliceerd.
  10. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Websitevoorwaarden.